Komora

ČLENSTVÍ V NOTÁŘSKÉ KOMOŘE

Notáři společníci, JUDr. Miroslav Novák a JUDr. Jiří Svoboda, jsou členy Notářské komory pro hlavní město Prahu, jedné z osmi regionálních notářských komor.

Regionální notářské komory sdružují všechny notáře daného kraje a pečují o řádný výkon notářského povolání, dohlížejí na činnost notářů a její etickou úroveň, mají na starosti odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků.

Notářská komora pro hlavní město Prahu je spolu s ostatními sedmi regionálními notářskými komorami v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a v Praze pro Středočeský kraj členem Notářské komory České republiky.